Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Kettusen Tila
Y-tunnus 3295186-3
Puh. 040 536 3615
email: kettusentila@gmail.com
Verkkosivumme osoitte on https://www.kettusentila.fi

Mihin rekisteriä käytetään?

Yhteydenottojen kautta kerättäviä tietoja käytetään yhteydenpitoon sekä asiakassuhteen kehittämiseen. Tallennamme yhteystiedot että voimme vastata relevantisti soittoihin tai viesteihin.

Mitä rekisteriin tallennetaan?

Yrityksen / henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilatut palvelut ja asiakkaan lähettämät viestit.

Tietojen säilytysaika: Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Miten tietoja kerätään?

Henkilötietoja kerätään vain henkilöltä itseltään yhteydenottojen yhteydessä. Verkkosivuston anonyymejä kävijätietoja kerätään verkkoanalytiikkatyökalujen avulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Kerätyt anonyymit kävijätiedot

Verkkoanalytiikkapalveluilla kerätään verkkosivuilla kävijöistä yksilöimätöntä dataa, joka käsittää: Ikä, sukupuoli, maa, kaupunki, kieli, verkkopalveluntarjoajan tiedot Istunnot, istuntojen määrä käyttäjää kohti, sivuston käyttötiedot Verkkoselailun perusteella indikoituja epätarkkoja kiinnostuksen kohteita Sivuston hakukenttiin syötetyt lausekkeet Vierailuun käytetyn päätelaitteen tekniset ominaisuudet Verkkosivuston kautta kerätty data ei ole yhdistettävissä henkilötietoihin, ellei käyttäjä ota yhteyttä verkkosivuston kautta ja luovuta tietojaan. Yhteydenoton myötä annettuja tietoja ei tallenneta analytiikkatyökaluihin.

Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö markkinointitarkoituksiin.

Markkinointiin liittyvät kieltopyynnöt ja lisätiedot: kettusentila@gmail.com

Scroll to Top